رجب ...

به نام رب جلیل

سلام

و ماه رجب رسید...

" یا من ارجوه لکل خیر. و آمن سخطه عند کل شر. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سئله. یا من یعطی من لم یسئله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. اعطنی بمسئلتی ایاک جمیع خیرالدنیا و جمیع خیرالاخره واصرف عنی بمسئلتی ایاک جمیع شرالدنیا و شرالاخرة. فانه غیر منقوص ما اعطیت. و زدنی من فضلک یا کریم، یا ذالجلال و الاکرام یا ذالنعماء والجود یا ذا المن و الطول، حرم شیبتی علی النار."

*تأملی در دعای ماه رجب

/ 1 نظر / 4 بازدید
قلم معلم

سلام همشهری ما بی گناهیم از سر تقصیرات ما بگذر! ما که شما رو معرفی کردیم شما هم صاحب اختیارید