يه نكته...

بانام او
ياد مي گيرم كه ديگه قولي نديم كه نشه اجرا كرد يا ممكنه توش اشكال پيش بياد
او کی
بای

/ 1 نظر / 3 بازدید
فاطمه

من چشم به در دارم .... تا آنکه تو باز آيي .... اي مهر جهان افروز .... اي صبح تماشايي .... يک عمر جدايي را .... با ياد تو سر کردم .... امير شکيبايان .... تا چند شکيبايي