با نام او

سلام

و۱۷ روز از ماه شهريور گذشته است

خروشی برای مبارزه با ظلم آغاز شده

خروشی که همه جابران را تهديد می کند

 و سرانجام خون مزد خود را می گيرد

ظلم نمي ماند!

واما

استاد سيد حميد ميرخانی...

واجب بود به خاطر چند کلامی که از او گرفتم يادش را گرامی دارم

يا حق

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
hm

بهما سر بزن