زمین پاک

به نام ر جلیل

سلام

دیروز

روز زمین پاک بود.

شاید لوگوی گوگل را دیده باشید و فهمیده باشید که این روز جهانی است.

 یعنی بیست و دوم آوریل

با زمین مهربان باشیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید