لاجوردی

به نام رب جلیل

سلام

و لاجوردی

سید اسد الله

طلبه ی جوان و مبارز

سختی کشیده ی زندان ها

برنامه ریزی کننده برنامه ها و یار یاران انقلاب

دادستان موفق انقلاب

و در یک کلمه

دیده بان انقلاب

یادش گرامی و راهش پررهرو.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
انجمن فرزانگان کویر

با سلام من شما را آن طوري كه مي توانيد باشيد ،كشيده ام. آن كيست كز روي كرم با من وفاداري كند برجاي بد كاري چون من با من نكو كاري كند انجمن فرزانگان كوير