چه ذوات نازنینی

با نام حق

سلام بر شما

دیدید این دعاها چه عالی هستند

وقت سحری به علتی ، به دعای سحر توجه کردم دیدم عجب نظمی!

اول چندین بار الهم انی اسالک و بعد از اون چند خواهش کوچک و دست آخر

 هم سپاس خدای رحمان و اطمینان از استجابت دعا .

بله آخه آدمی که این همه در خونه ی خدا رو بزنه مگه

 ممکنه خدای رحمان جوابش رو نده؟

واقعا آدم دعا هم میخواد بکنه باید این طوری بکنه . چه ذوات نازنینی هستند این امامان

و در مورد این دعا که مال امام باقر علیه السلام است...

بی خود نیست که علامه طباطبایی در مورد اون این طور سفارش کردند

 به علامه حسن زاده :

علامه حسن زاده آملی می نویسد:
وقتی به حضور شریف علامه طباطبایی، تشرف حاصل کرده بودم
 و عرض

حاجت نمودم، فرمود:


« آقا دعای سحر حضرت امام باقر علیه السلام را فراموش نکن که در آن جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است و حرفی از حور و غلمان نیست اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است.(۱)

خدا ما رو از پیروان واقعی اونا قرار بده

آمین

-------------------------------------------------------------------

۱- سایت صالحین ، بخش سیره و کرامات علامه طباطبایی (ره)

/ 6 نظر / 3 بازدید