آيا من ..؟!

با نام او
فکر مي کنيد ما تا حالا طبق عقل عمل کرديم ؟ آيا پرسيديد که آيا من طبق عقل عمل کردم يا نه ؟
خوب بپرسيد ديگه
تا بعد حضور

/ 0 نظر / 5 بازدید