جوون يالا...

امید گل زندگی استبا نام او

جوون دوستم برو جلو ميتونی ببين جوونای ما تو دنيا دارن چی ميکنن

تو آمريکا تو. اروپا تو همين ايران بی امکانات

ميشه هرکی هرچی گفت ولش آخه به نفع خوتونه

ممنونم

تا بعد

/ 0 نظر / 3 بازدید