مبارک!

با نام او

سلام

عيد امامت علی اسوه ی راستان و رادمردان مبارک

به راستی چون او کيست که مرزها را در نورديده و دلها را به خودگرفته است ؟

او کيست که دنيا در بيان عظمتش قاصر است و هر آن چه گفته اند جز غباری بيش نيست ؟

آری او تنها علی است

علی

و انقلاب ما ادامه غدير است ادامه راه علی اگر بتوانيم!

حضور

يا علي

/ 0 نظر / 4 بازدید