با نام او

سلام

واين بار هم رضا زاده

اين پيروزی مبارک

اميدورام باعث روحيه بشه

والبته درس عبرت

تا بتونيم بگيم ايران هم يه چيزيه

يا حق

حضورـ۱

/ 1 نظر / 3 بازدید