مختار نامه و اصلاحات

به نام رب جلیل

سلام

سریال مختارنامه را همه می بینند و بسیار  هم سریال خوبی است .

 سریالی که برای آن زحمت های بسیاری کشیده شده و...

اما چرا در نوشتن گفتگو ها دقت نمی شود؟

مثلا در گفتار عبیده در قسمت اخیر دو کلمه توی ذوق می زد :

اول تغییر لفظ آیه که به جای ان الصلاه تنهی عن الفحشاء ...

بیان شد : ان الصلوه تنهوا...

در بخش دیگر در مجمع دوستان مختار عبارت اعلم تر به کار برده می شود که

در غلط بودنش شکی نیست.

و همین طور اشتباه تلفظ آیه ی : کم من فئه قلیله غلبت فئته کثیره آن هم از زبان

سلیمان ابن صرد

در هر صورت گرچه در پخش از شبکه ی قرآن ، عبارت : ان الصلوه تنهوا...

حذف شده بود اما باز هم جای تامل است.

والامر الیکم.

/ 0 نظر / 4 بازدید