روز دوازدهم

با نام رب جلیل
سلام دوستان
فردایی دیگر در راه است روز آری به اسلام و حکومت آن بر زمین
حکومتی که حکومت خداست

حکومت ماندن عشق است با عقل

حکومت شور است با شعور

اما از حرف تا عمل فاصله است

تا چه حد این فاصله کم شده سوالی است که باید به جد به آن پرداخت .

اما به گمان من این فاصله روز به روز کم شده و ایران با جمهوری اسلامی

هر روز سر افراز تر شده است

تا نظر شما چه باشد ....

 

/ 0 نظر / 5 بازدید