عشق چيست؟(۵)

باسمه تعالی
باسلام
مي گويند که عشق از عشقه گرفته شده است عشقه نام گياهی است که به دور گياه می پيچد و سخت با آن همنشين می شود بله عشق اگر واقعی باشد به پيوندی عميق و ماندنی مي انجامد دوستی پرسیده بود چگونه به عشق تداوم ببخشیم بخشی از پاسخش را می توان این طور گفت : اول یک شریک خوب برای عشق پیدا کن بعد به فکر پایداری آن باش ضمن آنکه این تداوم به هم دلی نیاز دارد و رسم وقرارهایی که برای شروع آن با طرف مقابل گذاشته ای کافی است این همدلی را ادامه دهی و به قرارها پایبند باشی و با طرف رو راست
موفق باشی
با تشکر
حضور

/ 1 نظر / 5 بازدید
دوست

در اين صفحه بايد مطالبی از بزرگان را هم بياوری تا جذاب شود البته شايد نظر شما اين نباشد با تشکر