یک روز عزتمند

به نام رب جلیل

سلام

88 سال پیش درچنین روزی - 12اسفندماه سال1299هجری شمسی:

 با انعقاد قرارداد مودّت میان ایران و روسیه، این کشور

همه عهدنامه‎ها و قراردادهای دوران تزاری را باایران ملغی اعلام کرد. درپی این

تصمیم روسیه متعهد شد کلیّه قوای خود را ازایران خارج کند و بنا برهمین

 تصمیم ولایات فیروزآباد خراسان و جزیره آشوران درخلیج استرآباد

 واقع دردریای خزر به ایران بازپس داده شد.

پیوند مطلب بالا:اینجا

این مختصری بود از عزتمندی ایران در امروز

ایران همیشه پایدار باشی و عزتمند.

آمین

/ 0 نظر / 5 بازدید