الگوی مصرف و تلویزیون ما!

به نام رب جلیل

سلام

خدا را شکر که مدتی است طرح هدفمندی یارانه ها راه افتاده اما

 این تلویزون محترم ما گویی توجه ندارد.

در تبلیغات بازرگانی وقتی از گنجینه بانک صادرات صحبت می شود

 لامپ، هنوز همان لامپ رشته ای پر مصرف است و در تبلیفات بانک ملت نیز.

خودتان قضاوت کنید.

*خوشبختانه امروز در مورد بانک صادرات اصلاحاتی رو دیدیم.١١/١١/٨٩

 

/ 2 نظر / 4 بازدید

[گل]