به نام رب جلیل

سلام

و سر انجام اربعین فرا رسید

اربعین مولای عشق و ایثار

قدیمی ها شعر عای قشنگی در این باره می گفتند

یادم هست ولی به مکتب خانه

 می رفتم -که ما به آن ملا می گوییم- این بیت زمزمه می شد :

         اربعین شه دین سبط پیمبر آمد         محشری رفت زنو محشر دیگر آمد

متن زیر نوشته ای از سالهای گذشته است:

*اربعین راز بلند هستی*

/ 4 نظر / 4 بازدید

سلام ....واقعا که...هر کاری تابش کرده گردن یکی دگه مندازی؟