تشکر و عذر خواهی....

با نام رب مهدی(عج)

سلام دوستان

در مدت مريضی ام که اکنون نيز ادامه دارد دوستان زيادی به من

اظهار لطف کرده اند

که از آنها تشکر می کنم

اميدوارم در فرصتی مغتنم بتوانم

از خجالتشان در آيم

يا حق

/ 0 نظر / 3 بازدید