در ساری

به نام رب جلیل

سلام

اکنون در ساری هستم

دو روز قبل آمدیم

هوا گرم و شرجی است

در خزر آباد ساکنیم و مانده بر کنار دریا

از امکانات کم آموزش و پرورش در آنجا که بگذریم

کلا بدک نبوده است

به سد شهید رجایی رفته ایم و به روستای خرم آباد

و همچنین بابلسر

البته برخی نامردمیی ها هم از این مردم عزیز دیده ایم

که شرحش را می گذارم برای بعد

فقط از تخریب جنگل به شدت ناراحت شدم

واز کمبود راهنما و کمک رسان برای گردشگران

به امید آبادی بیشتر ایران

فعلا

خدانگه دار

/ 1 نظر / 4 بازدید