فبل از نگاه..

با نام او

 سلام ياران

ديروز نوشتم اما هرچی نوشته بودم پاک شد

ديروز در مورد عطار شاعر بلند آوازه ای نوشتم که جهانی است

اما ما اونو نمی شناسيم يه دو بيتی ازش يادمه که می نويسم:

گفتم دل و جان بر سر کارت کردم                            هرچيز که داشتم نثارت کردم

گفتا تو که باشي  که کني ياد مرا                            کان من بودم که بي قرارت کردم

 

 

 

اما اين روزه روز برگزاری حمايش حکمت مطهره

کاری که خوبه در مورد بزرگانی که در قيد حيات هستند انجام بشه

اما

داشتم از نگاه بارونی حرف ميزدم

نکاهی که خوبی ها رو تشخيص ميده و سعی ميکنه خوب ببينه

 

اين نگاه به نظر شما چطوره ؟

تا بعد

ممنونم

حضور

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
ahmad

سلام

حميد

سلام منم ۱۱۰ دارم به ما سر بزن