مولا

حضورت

گلها را به طراوت يقين دعوت خواهد کرد

 بيا و ما را موقن کن

/ 2 نظر / 4 بازدید
h

و او ميآيد وباز هم نور خواهد بود...

موسوی

داداش حال نداری وبلاگ بزنی چرا وقت ما رو تلف می کنی. يه کم زحمت ئر راه ايمان هم بد نيست. يا علی