با نام او

سلام بالاخره فطر آمد و گذشت

اميدواريم که صفای باطنمون رو با بدی ها خراب نکنيم

يا حق

تا بعد

/ 0 نظر / 3 بازدید