و روز بصیرت

به نام رب جلیل

سلام

و امروز روز بصیرت و البته سالروز بصیرت.

سالروز زمانی که مشخص شد ما اهل کوفه نیستیم علی علیه السلام تنها بماند.

این که مردم ما چگونه به این بینش عمیق رسیدند؛ ساعت ها به گفتگو نیاز دارد

اما شاید اصلش این باشد که مردم خود را خالص کرده

و وجدانهایشان را بیش از پیش نهیب زدند.

آری با این کار نگاهی نیز از افلاک شد تا خاکیان به سوی نور پرواز کنند

گرچه گروهی اندک بیش از این ها و پیش از آحاد ملت پرواز کرده بودند.

آخر : قلیل ما تذکرون

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

سلام. از بصیرت گقتی ولی از فتنه نگفتی مگر نه اینست که بصیرت را برای شناختن فتنه میخواهیم اگرفتنه نبود ارزش گوهر بصیرت ناشناخته میماندشما از فتنه بگو زلال بصیرت خود جاری میشود. آب کم جو تشنگی آور بدست تابجوشد آبت از بالا و پست یاحق