روزی برای درخت

به نام رب جلیل

سلام روز درخت و درخت کاری فرا رسید

از قدیم گفتن درخت افکن بود کم زندگانی

و در روایات داریم که باید به ازای هر درختی که قطع و نابود می شه

درخت دیگه ای رو جایگزین اون کنیم...

خوب ؛ تصمیم با شماست

سبز و سالم بودن یا...

 

/ 3 نظر / 4 بازدید

[گل]

مسافران بهار

لحضه های خویش رابا ذکر حق سپری کن وهروقت دلت تنگ شد بگو الهم عجل ولیک الفرج

محمددیهیم

تو مثل راز پاييزي و من رنگ زمستانم چگونه دل اسيرت شد ،قسم به شب نمي دانم تو دريايي تريني ، آبي و آرام و بي پايان و من موج گرفتاري اسير دست طوفانم نمي دانم چه بايد كرد با اين روح آشفته به فريادم برس اي عشق، من امشب پريشانم غروب آخر شعرم ، پر از آرامش درياست و من امشب قسم خوردم تو را هرگز نرنجانم بدون تو شبي تنها و بي فانوس خواهم مرد دعا كن بعد ديدار تو باشد وقت پايانم