و سنایی...

به نام رب جلیل

سلام

متاسفانه باید خبر

 درگذشت وبلاگ نویس ارجمند شهرم  : محسن سنایی اردکانی  ؛ صاحب وبلاگ سایکلتوریسم را

 اعلام کنم که در حادثه ی کوه نوردی به دیار باقی شتافت. 

این مصیبت را به خانواده ی ایشان و دوستان و آشنایان و جامعه ی وبلاگ نویسان اردکانی

 تسلیت می گویم خداوند او را غریق رحمت کناد.

 آمین

/ 0 نظر / 5 بازدید