روز حافظ

به نام رب جلیل

سلام

امروز روز لسان الغیب است

روز بزرگ مرد ادب و عرفان و عشق.

تفالی زده ام و این ابیات آمده است:

بود آیا که در میکده‌ها بگشایند
گره از کار فروبسته ما بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند
دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند
به صفای دل رندان صبوحی زدگان
بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند
نامه تعزیت دختر رز بنویسید
تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند
گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب
تا حریفان همه خون از مژه‌ها بگشایند
در میخانه ببستند خدایا مپسند
که در خانه تزویر و ریا بگشایند
حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا
که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند.

بسیار عالی و نیکوست.

شما هم تفالی بزنید :

برای گرفتن فال خود اینجا را کلیک کنید

/ 0 نظر / 5 بازدید