و ماه عبادت....

با نام او

و ماه عبادت

رمضان

بعضيا می گن اينا چيه بابا

خوش باش بی خيال يعنی چی خودتو عذاب می دی؟

ببينيم درسته؟

آيا بايد فقط دنبال بدنمون باشيم ؟

ميگن تو جنبه نداری حرف نزن

بابا من جنبه دارم ولی ......

آره

آقا تا بعد

 

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید