با نام او

دوبار نوشتم اما

می شناسيدش ديگه

اينمدت يه وبلاگ برای برسش مهر تهيه می کردم

 اينجا که می تونيد ببنيد

اما محرم اون ماهی که ظلم بازهم به حسين روا داشته می شود.....

تا بعد

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
S_HAJ

خيلی حرف قشنگی زدی ، اين روزها همه امام را فردی بسيار مظلوم جلوه می دهند در صورتی که امام حماسه آفريد ، تمام حرف شهيد شدن او و يارانش نيست خيلی حرف های ديگر هم در پس اين حوادث وجود دارد ، اما آن ها را در کدام مجالس می شنويم