گریخت...

  به نام رب جلیل

سلام
گریخت ظالم و برچیده شد بساط ستم
نهال حق و عدالت به بار می‏آید
بیا که گر رود اهریمن از وطن بیرون
فرشته از طرف کردگار می‏آید
خوش آمدی به وطن مقدمت گرامی‏باد
صدای هلهله از هر گذار می‏آید
دهه شکوهمند فجر مبارک باد

/ 1 نظر / 4 بازدید
محسن

[گل]